Addisjon

Innen addisjon, kan du velge blant flere metoder. Du kan se noen av disse nedenfor. Finn en metode som fungerer for deg.

Alternativ 1 – Klassisk oppstilt addisjon

Legg sammen 9+4, du kan skrive enerne loddrett under. Tieren må du sette over 8-tallet, for å markere at vi har en ekstra tier.

Deretter legger du sammen 1+8+3 og får 12. Du skriver 2-tallet under tierne. Siden du ikke har noen hundrere, skriver du 1-tallet foran og du er ferdig.

Alternativ 2 – Addisjon på utvidet form

Denne metoden kan gjøre det lettere å legge sammen store tall. Du deler opp 89 i 80+9 og legger sammen enere, tiere, hundrereer osv. Deretter adderer du sammen delsummene 110+13.

Alternativ 3 – Addisjon med pene tall

I denne metoden flytter vi en ener fra 34 over til 89. Det gir oss et annet, men enklere regnstykke nemlig 90 + 33. Hvor stort tall du flytter over er avhengig av tallene i oppgaven. Du bestemmer det tallet du ønsker for å gjøre addisjonen enklere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.