Brøk – addisjon og subtraksjon 1: Spor II

SPOR II

Oppgave 1

Bruk reglene for addisjon og subtraksjon av brøk for å regne ut. Forkort brøken om mulig.

a) \frac{1}{2}+\frac{1}{4}= b) \frac{1}{3}+\frac{2}{6}= c) \frac{1}{8}+\frac{1}{2}=
d) \frac{4}{5}-\frac{1}{10}= e) \frac{5}{6}-\frac{1}{12}= f) \frac{3}{4}-\frac{1}{2}=
g) \frac{1}{4}+\frac{2}{5}= h) \frac{1}{3}+\frac{2}{4}= i) \frac{3}{7}+\frac{1}{2}=
j) \frac{2}{3}-\frac{3}{5}= k) \frac{3}{6}-\frac{1}{8}= l) \frac{5}{6}-\frac{1}{9}=
 

 

Oppgave 2

Charlotte og Charlie bestiller to små pizza og tar dem med hjem. Charlotte spiser  \frac{2}{3} av den ene pizzaen, mens Charlie spiser \frac{3}{4} av den andre.

a) Hvor mye pizza har de spist tilsammen?

b) Hvor mye pizza har de igjen?

c) Hva får du når du legger sammen svarene i a) og b)? Hvorfor får du akkurat dette tallet?

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.