De fire regneartene

De fire regneartene kalles addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Dersom du adderer 2 og 5 kaller vi tallene for ledd, men dersom du multipliserer 2 og 5 kalles de for faktorer. Alle de fire regneartene har egne matematiske begreper knyttet til seg.

 

ADDISJON

Tallene vi adderer kalles ledd og svaret er en sum:

ledd + ledd = sum

 

SUBTRAKSJON

Tallene vi subtraherer kalles ledd og svaret er en differanse:

ledd − ledd = differanse

 

MULTIPLIKASJON

Tallene vi multipliserer kalles faktorer og svaret er et produkt:

faktor ⋅ faktor = produkt

 

DIVISJON

Tallet vi skal dividere kalles dividendDividend I divisjonsstykket 12 : 4 er 12-tallet dividend, tallet vi dividerer med kalles divisorDivisor I divisjonsstykket 12 : 4 er 4-tallet divisor. og svaret er en kvotient:

dividend : divisor = kvotient

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.