Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

a) Skriv ned funksjonsuttrykkene til tre lineære funksjoner som er parallelle og forklar hvorfor de er det. 

b) Skriv ned funksjonsuttrykkene til tre lineære funksjoner som skjærer y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   i samme punkt og forklar hvorfor de gjør det.

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.