Faktorisering av algebraiske uttrykk 1: Spor III

SPOR III

Oppgave 1

Anvend kunnskapen din om faktorisering når du faktoriserer uttrykkene nedenfor.

a)  x^2+2x+1

b)  a^2 -2a+1

c)  -2x^2 -4x -2

d)  a^2 -4

e)  x^2 +2xy + y^2

f)  a^2 - b^2

 

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.