Geometri i koordinatsystemet 2: Spor I

SPOR I

Oppgave 1

a) Merk av punktene (3,1), (8,1), (8,4) og (3,4) i et koordinatsystem. Tegn inn linjestykker mellom punktene i samme rekkefølge. Tegn også inn linjestykket mellom første og siste punkt. Hva er navnet på figuren?

b) Speil figuren om x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.  

c) Speil begge figurene om y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.  

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.