Geometri i koordinatsystemet 2: Spor II

SPOR II

Oppgave 1

a) Merk av punktene (2,1), (6,1), (4,4) og (2,4) i et koordinatsystem. Tegn inn linjestykker mellom punktene i samme rekkefølge. Tegn også inn linjestykket mellom første og siste punkt. Hva slags figur er dette?

b) Du skal parallellforskyve figuren 7 cm til venstre og 2 cm opp. 

c) Speil begge figurene om y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.  

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.