Koordinatsystemet 2: Spor II

SPOR II

Oppgave 1

Tegn et koordinatsystem der både x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   og y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   har verdier fra -10 til 10. Merk av punktene (8, 0), (1, 1), (0, 8), (-1, 1), (-8, 0), (-1, -1), (0, -8) og (1, -1) i koordinatsystemet. Tegn inn linjestykker mellom alle punktene i rekkefølgen som er oppgitt. Tegn også inn linjestykket mellom siste og første punkt. 

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.