Ingen nettsteder…
…uten matematikk

Ingen hus og bygninger…
…uten matematikk

Ingen kart og GPS…
…uten matematikk

Ingen tid…
…uten matematikk

Ingen valuta eller penger…
…uten matematikk

Ingen elektronikk…
…uten matematikk


Ingen veier…

…uten matematikk

Ingen romfart…
…uten matematikk

Ingen dataspill…
…uten matematikk