Nivådelte oppgaver med fasit for matematikk på ungdomsskolen/ungdomstrinnet inndelt etter emne

Denne siden gir deg en oversikt over nivådelte oppgaver med fasit i matematikk for ungdomsskolen/ungdomstrinnet. Oppgavene er inndelt etter emne. Alle emnene i matematikk på ungdomstrinnet/ungdomsskolen kommer på plass i takt med den nye læreplanen matematikk. På denne siden finnes en komplett alfabetisk liste over alle oppgavene – begge oversiktene oppdateres automatisk etter hvert som oppgavene publiseres.

Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. 

Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV.

 

ALGEBRA

 

Regning med bokstavuttrykk

 

Likninger og ulikheter

 

Formler for tallfølger

 

Funksjoner

 

TALL

 

Brøk, prosent og promille

 

Potenser

 

Regneartene

 

Regnerekkefølge

 

Negative tall

 

Overslagsregning

 

Primtallsfaktorisering

 

Tallfølger

 

Tid og mål

 

GEOMETRI

 

Omkrets, areal/overflate og volum

 

Koordinatsystemet

 

Pytagoras og formlikhet

 

SANNSYNLIGHET

 

STATISTIKK