Matematika.no

Nivådelte oppgaver med fasit for matematikk på ungdomsskolen/ungdomstrinnet inndelt etter emne

Denne siden gir deg en oversikt over nivådelte oppgaver med fasit i matematikk for ungdomsskolen/ungdomstrinnet. Oppgavene er inndelt etter emne. Alle emnene i matematikk på ungdomstrinnet/ungdomsskolen kommer på plass i takt med den nye læreplanen matematikk. På denne siden finnes en komplett alfabetisk liste over alle oppgavene – begge oversiktene oppdateres automatisk etter hvert som oppgavene publiseres.

Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. 

Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV.

ALGEBRA

Regning med bokstavuttrykk

Likninger og ulikheter

Formler for tallfølger

Funksjoner

TALL

Brøk, prosent og promille

Potenser

Regneartene

Regnerekkefølge

Negative tall

Overslagsregning

Primtallsfaktorisering

Tallfølger

Tid og mål

GEOMETRI

Omkrets, areal/overflate og volum

Koordinatsystemet

Pytagoras og formlikhet

SANNSYNLIGHET

STATISTIKK

ØKONOMI