Matematika.no

Nivådelte oppgaver i matematikk med fasit for ungdomsskolen/ungdomstrinnet

Oppgaver i matematikk med fasit innen alle emnene fra fagfornyelsen i matematikk på ungdomstrinnet/ungdomsskolen vil være på plass senest høsten 2021. En oversikt over nivådelte oppgaver med fasit etter emne er også tilgjengelig. Det finnes allerede ulike typer oppgaver som visuelle oppgaver, tekstoppgaver, rike oppgaver,  problemløsningsoppgaver og oppgaver innen programmering og koding. Samtlige emner har fasit og oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I-IV.

  SPOR I

  SPOR II

  SPOR III

  SPOR IV