Matematika.no

Nivådelte oppgaver med fasit for matematikk på ungdomsskolen/ungdomstrinnet inndelt etter trinn og emne

Oversikt over nivådelte oppgaver med fasit i matematikk for ungdomsskolen/ungdomstrinnet etter fagfornyelsen. Oppgavene er inndelt etter emner på 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn. Alle emnene i matematikk på ungdomstrinnet/ungdomsskolen kommer på plass i løpet av skoleåret 20/21.Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding.

Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV.

8. TRINN

Algebra

Brøk

Funksjoner

Likninger

Potenser

Prosent og promille

Tall og regnearter

Tid og mål

9. TRINN

Geometri

Sannsynlighet

Statistikk

Tallfølger og figurtall

10. TRINN

Algebra

Funksjoner

Likninger

Økonomi

8. TRINN

ALGEBRA

BRØK

FUNKSJONER

LIKNINGER

MÅL OG TID

POTENSER

PROSENT OG PROMILLE

TALL OG REGNEARTER

9. TRINN

GEOMETRI

SANNSYNLIGHET

STATISTIKK

TALLFØLGER OG FIGURTALL

10. TRINN

ALGEBRA

FUNKSJONER

LIKNINGER
ØKONOMI