Matematika.no

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit for 9. trinn

Nedenfor finner du en emneinndelt oversikt over nivådelte matematikkoppgaver med fasit for 9. trinn.Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding.

Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV.

Geometri    Sannsynlighet    Statistikk    Tallfølger og figurtall

9. trinn

9. TRINN

GEOMETRI

SANNSYNLIGHET

STATISTIKK

TALLFØLGER OG FIGURTALL