Matematika.no

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit for 8. trinn

Nedenfor finner du en emneinndelt oversikt over nivådelte matematikkoppgaver med fasit for 8. trinn.

Tallet etter hver tittel angir oppgavetype: 1 for oppstilte oppgaver, 2 for visuelle og/eller tekstoppgaver. Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding.

Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV.

Algebra    Brøk    Funksjoner    Likninger    Potenser    Prosent og promille    Tall og regnearter    Tid og mål

8. trinn

8. TRINN

ALGEBRA

BRØK

FUNKSJONER

LIKNINGER

MÅL OG TID

POTENSER

PROSENT OG PROMILLE

TALL OG REGNEARTER