rentesrente

rentesrente

Når du har penger i banken, gir banken penger til deg i form av renter slik at du får mer penger på konto. Banken beregner rentenrente Når du har penger i banken, gir banken penger til deg i form av renter slik at du får mer penger på konto. Det er også renter på lånte penger, men da må du betale renter til banken. Dette gir bankene inntekter på utlån, og utgifter på innskudd. Rente oppgis i prosent. ut fra beløpet du har på konto uavhengig om det er egne innskudd eller renter du har fått fra banken tidligere, dermed vil du få renterente Når du har penger i banken, gir banken penger til deg i form av renter slik at du får mer penger på konto. Det er også renter på lånte penger, men da må du betale renter til banken. Dette gir bankene inntekter på utlån, og utgifter på innskudd. Rente oppgis i prosent. på rentepengene – med andre ord rentesrenterentesrente Når du har penger i banken, gir banken penger til deg i form av renter slik at du får mer penger på konto. Banken beregner renten ut fra beløpet du har på konto uavhengig om det er egne innskudd eller renter du har fått fra banken tidligere, dermed vil du få rente på rentepengene - med andre ord rentesrente. .