Matematika.no

En faretruende familiekrypt

I familiekrypten fantes et «familiebilde» i form av skulpturer. Her fantes skulpturer av faraoen Kufu, hans to koner Merititen og Henutsen og  kronprinsen Kawab. Lyskasterne som lyste opp de digre statuene blinket faretruende.

Stemningen blant gruppen ble mer lavmælt og dempet. Det skyldtes nok at de faktisk befant seg i en grav og dermed følte på respekten de burde utvise, samtidig som situasjonens alvor hadde begynt å synke inn hos forsamlingen.

FINN KODEORDET

Løs likningssettet

I \quad -x+y=2

II \quad x+4y=13

  1. Finn bokstaven på punktet som koordinatene angir.
  2. Flytt til den nye koordinaten (x-5, y+1) og finn bokstaven.
  3. Speil punktet om x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   og finn bokstaven.
  4. Speil punktet om origo og finn bokstaven
  5. Sett sammen bokstavene til et adjektiv.

Hva er kodeordet?