Matematika.no

Gravalvoret senker seg

Turistene beveget seg forsiktig ned den bratte trappen. Belysningen var dårlig og de måtte se seg nøye for. Som om ikke det var nok, blinket det også i lysene, og stenene i trappen var glatte av årtusener med slitasje. Temperaturen ble kjøligere jo lenger ned de kom. I enden av trappen kom de til et gravkammer i pyramidens indre. Noen av turistene akket seg over stemningen i gravkammeret, mens andre påpekte at hele pyramiden var et eneste stort monument over de døde. En lav gitterdør med en kodelås sperret veien videre innover i pyramiden.

1. En flate
2. Hva kalles totallet i potensen 3²?
3. Hva kalles totallet i potensen 2³?
4. Formlik og samme størrelse
5. Den lengste siden i en rettvinklet trekant
6. Et punkt med verdier for x og y
7. Avstanden fra sentrum til til sirkellinjen i en sirkel
8. Etternavn til verdenskjent matematiker og vitenskapsmann
9. Et kakestykke av en sirkel
10. Tallet over brøkstreken
11. En romfigur av seks like kvadrater

Hva er tallkoden?