Matematika.no

Et gyllent lys

Da de endelig fikk åpnet branndøren slo lyset mot dem. Lyssettingen fikk veggene til å skinne som om de var laget av gull. Noen av turistene syntes det gikk for seint med gruppen. De kjente på en klaustrofobisk følelse. Fantes det en annen utgang?

En lem med kodelås stengte for en steintrapp som gikk bratt nedover fra gullrommet. Hvorfor skulle de gå nedover, dypere nedover i pyramidens kammer og krypter? De måtte jo opp og ut! Flere av gruppemedlemmene var skeptiske til planen, mens andre var i full gang med å løse oppgaven som skulle hjelpe dem å finne de fem bokstavene til kodelåsen.

Finn kodeordet
Egypterne skrev brøkene som en sum av enhetsbrøker/stambrøker, altså brøker som har 1 i teller, for eksempel: \frac{3}{5}=\frac{1}{2}+\frac{1}{10}. De hadde symboler for spesielle brøker (se tabell), men vanligvis skrev de brøkene med symbolet for tallet 1 øverst og et heltall som nevner.

\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{16} \frac{1}{32}
\frac{1}{7} \frac{1}{13} \frac{1}{38} \frac{1}{54} \frac{1}{96}
TALLVERDI OG BOKSTAV \frac{22}{32} \textrm { \, \Huge V }
\frac{1}{32} \textrm { \, \Huge A } \frac{8}{32} \textrm { \, \Huge H } \frac{15}{32} \textrm { \, \Huge O } \frac{23}{32} \textrm { \, \Huge W }
\frac{2}{32} \textrm { \, \Huge B } \frac{9}{32} \textrm { \, \Huge I } \frac{16}{32} \textrm { \, \Huge P } \frac{24}{32} \textrm { \, \Huge X }
\frac{3}{32} \textrm { \, \Huge C } \frac{10}{32} \textrm { \, \Huge J } \frac{17}{32} \textrm { \, \Huge Q } \frac{25}{32} \textrm { \, \Huge Y }
\frac{4}{32} \textrm { \, \Huge D } \frac{11}{32} \textrm { \, \Huge K } \frac{18}{32} \textrm { \, \Huge R } \frac{26}{32} \textrm { \, \Huge Z }
\frac{5}{32} \textrm { \, \Huge E } \frac{12}{32} \textrm { \, \Huge L } \frac{19}{32} \textrm { \, \Huge S } \frac{27}{32} \textrm { \, \Huge \AE }
\frac{6}{32} \textrm { \, \Huge F } \frac{13}{32} \textrm { \, \Huge M } \frac{20}{32} \textrm { \, \Huge T } \frac{28}{32} \textrm { \, \Huge \O }
\frac{7}{32} \textrm { \, \Huge G } \frac{14}{32} \textrm { \, \Huge N } \frac{21}{32} \textrm { \, \Huge U } \frac{29}{32} \textrm {\, \Huge \AA}

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Bokstav:

Hva er koden?