Matematika.no

Trappen til toppen

Turistene børstet av seg støvet og gikk langsomt opp den knirkende trappen. Noen skalv, noen gråt og andre fulgte apatisk etter. Andre gikk optimistiske opp trappen på jakt etter utgangen. På toppen av trappen møtte de en rotasjonsport med en solid femsifret kodelås. Det oppstod forvirring og frustrasjon blant gruppen. Frykten var til å ta og føle på.

Det hang en laminert plakat ved siden av døren. Det var tydelige advarsler om RESTRICTED AREA og AUTHORIZED PERSONNEL ONLY. Du la merke til at plakaten var festet med tråd og gikk bort for å snu arket og undersøke baksiden…

Finn kodeordet
368 + 435 =\textrm { \Huge A } 786 + 534 =\textrm { \Huge E } 19,47 + 22,53 =\textrm { \Huge O }
479 - 267 =\textrm { \Huge D } 703 - 365 =\textrm { \Huge T } 23,5 - 7,91 =\textrm { \Huge I }
21\cdot 53 =\textrm { \Huge S } 12,8 \cdot 5 =\textrm { \Huge R } 4,5 ·\cdot 3,8 =\textrm { \Huge H }
762 : 3 =\textrm { \Huge K } 34 : 170 =\textrm { \Huge \O } 511,5 : 16,5 =\textrm { \Huge Y }
254 42 212 1320 42 64 212 1320 338
1320 64
17,1 0,2 31
Den femsifrete kodelåsen, lot seg ikke låse opp med kodeordet. Hva var sammenhengen mellom låsen og kodeordet? Kunne det være så enkelt som A=1, B=2 osv? Det var verdt et forsøk.

Hva er koden til den femsifrete låsen?