Matematika.no

Temperatur i tunellen

Den lille slakke trappen, tok en uventet vending og de stirret plutselig opp en sjakt.«Er det dagslys?» undret en av turistene. Oppover sjakten var det bygget en tretrapp. Denne tretrappen hadde to upopulære egenskaper – den var stupbratt og lang. I tillegg gnistret det blått fra elektriske ledninger på veggene i den smale tunellen og det luktet svidd.

Heldigvis var klimaet kjølig inne i pyramiden, for turen oppover var en tøff fysisk og psykisk anstrengelse. Du hadde nok med deg selv, men du visste at du måtte følge med både foran og bak deg, for hvis en falt ville den skape en livsfarlig dominoeffekt.

Et stykke opp i trappen måtte de konstatere at det ikke var dagslys, men nødbelysningen som lyste opp i enden av trappeoppgangen. Høyt opp flatet plutselig trappen ut og en varm vind traff ansiktet. Et jubelbrøl lød fra den sprekeste turisten. «Det er en utgang her! Det er bare en kode igjen!» Optimismen spredde seg raskt nedover trappen, før stemmen kom tilbake igjen og fikk det til å gå kaldt nedover de varme ryggene.

«Det er en ti-sifret kode! Det er 10 milliarder kombinasjoner! Det er visst ikke meningen at noen skal komme seg verken inn eller ut herfra!»

«Hva er den lukten?» spurte en av turistene.

«Det brenner i trappen!» ropte en plutselig. Det tørre treverket i trappen stod i lys lue under dem, foreløpig langt under dem, men flammene steg raskt oppover den bratte trappen, trinn for trinn.

Finn koden

a) Primtallsfaktoriser tallet 1045. Alle faktorene gir en bokstav.

b) Forkort brøken: \frac{165}{176}. Både telleren og nevneren gir en bokstav

c) Hva er det laveste tallet som har tre like primtallsfaktorer. Tallet gir en bokstav.

d) Sett sammen bokstavene slik at du får navnet på en egyptisk farao.

Hva er kodeordet?