Matematika.no

En forløsende lapp?

Bak døren skjuler deg seg en stor hall med trapper og et utall fengselsceller. Du stopper og lytter, men det er ingen lyder. Det er ingen å se. Likevel lister du deg ned trappen og kikker deg til siden og bakover. Du finner en dør som ikke leder inn til en celle. Det henger en kodelås med bokstaver på døra. Ved siden av døra er det et gammelt sikringsskap. Du åpner skapet i håp om å finne en nøkkel, men alt du finner er en brettet papirlapp. Du tar ut lappen og studerer tallene nærmere, kan dette være koden til låsen? Du ser på tallene og på låsen, hva er sammenhengen?

Hva er kodeordet?