Matematika.no

Koden i korridoren

I enden av korridoren kommer du til en låst dør med en kodelås – fem røde stjerner lyser på displayet. Du taster inn 1 2 3 4 og skal akkurat til å taste inn det siste og femte tallet, når displayet viser 4 røde rektangler. Etter noen sekunder står det fire stjerner i displayet. Det går raskt opp for deg at her er det maksimalt 5 forsøk. Du taster videre og får se både gule, grønne og røde rektangler. Den digitale kodelåsen gir deg respons på tallene du taster inn. Rød farge angir at tallet er feil. Gul angir at tallet er riktig, men på feil plass. Grønn betyr at tallet er riktig og står på riktig plass. Det virker ikke som rekkefølgen på de fargede rektanglene har noen betydning, for på forsøk to og tre viser skjermen både en rød og en grønn på 5-tallet. Du forsøker med andre tall og venter spent på responsen. Plutselig har du bare ett valg igjen, hva skjer om du taster feil? Vil alarmen gå? Hvilken kode MÅ du skrive inn for å komme deg ut?

Hva er tallkoden?