Matematika.no

Tre tilfredsstillende tall

Den andre døren har en kodelås som er annerledes og koden ser mer komplisert ut. 

Sett inn x=3 i uttrykket nedenfor:

\boxed{\frac{10x}{3}+\frac{7x}{x-1}-\frac{2x}{x+1}=}  

Sett inn a=-1 \textrm{ og } b=-18 i uttrykket nedenfor:

\boxed{\frac{5}{a}-\frac{5b}{6}}

Sett inn y=7 i uttrykket nedenfor:

\boxed{\frac{(y+1)^2}{2}-\frac{2y-2}{3}}

?

?

?