Matematika.no

Trivelig tunellsyn

Du åpner døren som fører ut i en lang tunell. En følelse av optimisme brer seg når du tenker på hva tallene betyr: 19 – S. 10 – J og 28 – Ø. Den neste døren har en enkel tresifret lås, men likningen med tre ukjente ser ikke enkel ut.

2^a + 2^b = c^2

Hva er tallkoden?