eksponent

eksponent

En eksponenteksponent En eksponent er en del av en potens. I potensen 6² er 6 grunntall, mens 2 er eksponent. er en del av en potens. I potensen 6² er 6 grunntallgrunntall Et grunntall er en del av en potens. I potensen 6² er 6 grunntall, mens 2 er eksponent., mens 2 er eksponent.