tierpotens

tierpotens

En potens med 10 som grunntallgrunntall Et grunntall er en del av en potens. I potensen 6² er 6 grunntall, mens 2 er eksponent., f.eks. 10² som tilsvarer 100.