førsteaksen

førsteaksen

Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   eller førsteaksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   . Den loddrette tallinjen kalles y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   eller andreaksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   .

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *