Addisjon 1: Spor IV

Addisjon 1: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1
Addisjon med titallssystemet

Velg deg to tall mellom 1 og 9. Lag deretter to ulike tosifrede tall av de to tallene du valgte. Legg sammen de tosifrede tallene.  Divider summen av de tosifrede tallene på summen av de to tallene du valgte deg. Forsøk med to nye tall. Hvordan henger dette sammen? Forklar hvorfor.

 

Oppgave 2
Addisjon med totallssystemet

Linjalen til Emma er brukket. Bitene viser seg å ha ulik lengde. Lengdene er 1 cm, 2 cm, 4 cm og 8 cm. Hvilke lengder kan hun måle med disse fire bitene? Lag en tabell der du viser hvordan hun kan måle ulike lengder (kilde: matematikksenteret.no).

 

Oppgave 3
Kaprekars tall
  1. Tenk på et firesifret tall, f.eks. dagens dato 1909.
  2. Ordne sifrene i stigende og synkende rekkefølge: 0199 og 9910.
  3. Finn differansen mellom det største og det minste tallet. 9910-0199=9711
  4. Gjenta punkt 2 og 3

9711 gir 9711 og 1179. Differansen blir: 8532

8532 gir 8532 og 2358: Differansen blir 6174.

a) Prøv med andre datoer, hva finner du?

b) Kan du tenke deg datoer som ikke gir 6174?

c) Noen datoer gir 6174 etter en utregning, mens andre krever flere,  f.eks. krever 2501 hele syv utregninger. Kan du finne datoer som krever bare en enkelt utregning?

d) Kan du finne det magiske tallet som gjelder for tresifrede tall?

(Kilde:  ent3r.no)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *