Likninger med to ukjente – grafisk løsning 2: Spor IV – fasit

Likninger med to ukjente – grafisk løsning 2: Spor IV – fasit

SPOR IV

Oppgave 1

a) Hos funksjoner på formen y=ax+b er det lett å avlese stigningstall og skjæringspunkt med y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   , men ikke alle linjer i et koordinatsystem kan skrives på formen y=ax+b, f.eks. vannrette og loddrette linjer må skrives som x=3 eller y=2. Formen ax+by+c omfatter alle linjer i et koordinatsystem og gir ofte “penere” uttrykk enn y=ax+b.

b) Dersom linjen er på formen Ax+By=C, er stigningstallet gitt ved -\frac{A}{B} og konstantleddet \frac{C}{B}

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *