Kvadratiske funksjoner 2: Spor II – fasit

Kvadratiske funksjoner 2: Spor II – fasit

SPOR II

Oppgave 1

a) og b)

c) Funksjonene f(x) og g(x) skjærer y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   i to ulike punkter. Hos en kvadratisk funksjon på formen ax^2+bx+c der a, b og c er variabler, vil c alltid angi skjæringspunktet med y-aksen. Det ser vi også her, c har verdien -1 og 2.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *