Multiplikasjon 1: Spor IV

Multiplikasjon 1: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

Når du lærer om multiplikasjon,  brukes ofte hundrekartet nedenfor, men det kan også brukes til å finne andre sammenhenger mellom tall.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

a) Velg deg et kvadratKvadrat En firkant med fire rette vinkler og like lange sider. på 2×2 ruter. Regn ut produktet av tallene som står i motstående hjørner, og finn differansen.  Gjenta utregning med nye kvadrater. Kan du forklare sammenhengen?

b) Velg deg kvadrater på 3×3 ruter. Gjenta utregningen. Hva blir differansen nå? Kan du forklare denne sammenhengen?

c) Velg deg kvadrater på 4×4 ruter. Gjenta utregningen. Hva blir differansen nå? Kan du forklare denne sammenhengen?

d) Finn andre sammenhenger i ulike typer figurer; rektangler, trekanter, kryss, osv.

(Kilde: matematikksenteret.no)

 

Oppgave 2
Multiplikasjon som gjentatt addisjon

En lærer gav elevene i oppgave å summere alle tallene fra 1 til 100. Læreren tenkte at dette skulle holde elevene i aktivitet hele timen, men etter kort tid hadde en av elevene svaret klart. Hvordan tror du denne eleven tenkte?

 

Se fasit

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *