Divisjon

Divisjon

Når du skal dividere, kan du velge blant flere metoder. Du kan se noen av disse nedenfor. Finn en metode som fungerer for deg.

Alternativ 1 – Oppstilt divisjon, metode 1

A Du starter med å spørre hvor mange ganger 4 går opp i 5, det er 1 gang. Deretter multipliserer du 1 og 4 og skriver resultatet 4 under 5-tallet. Til slutt tar du 5-4 og får 1 og skriver neste siffer i 590, altså 9, bak 1-tallet. 

B Du fortsetter med å spørre hvor mange ganger 4 går opp i 19, det er 4 ganger. Deretter multipliserer du 4 og 4 og skriver resultatet 16 under 19-tallet. Til slutt tar du 19-16 og får 3 og skriver neste siffer i 590, altså 0, bak 3-tallet. 

C Vi fortsetter på samme måte. Du må spørre hvor mange ganger 4 går opp i 30, det er 7 ganger. Deretter multipliserer du 7 og 4 og skriver resultatet 28 under 30-tallet. Til slutt tar du 30-28 og får 2. For å kunne bruke desimalene til 590,000…, må vil første sette komma i svaret vårt og deretter føre ned en 0 bak 2-tallet.  

D Deretter spør du hvor mange ganger 4 går opp i 20, det er nøyaktig 5 ganger. Du multipliserer 5 og 4 og skriver resultatet 20 under 20-tallet. Differansen blir 0 og divisjonen er ferdig. Svaret ble 147,5.

Alternativ 2 – Oppstilt divisjon, metode 2

A Du starter med å trekke fra et stort tall som er enkelt å dele på 4, dette tallet må selvsagt være mindre enn 590. Du tar 100 og ganger med 4 og får 400. 

B Du fortsetter med å trekke fra så store tallet som mulig, uten at summen av tallene blir større enn 590. Denne gangen tar vi 25 ganger 4 og får 100. Da har vi trukket fra 400+100=500 til sammen. Det gjenstår det å fordele 90. 

C Du trekker fra 80, som er 20 ganger 4. Det betyr av vi nå har trukket fra 580.

D Du trekker fra 8, som er 2 ganger 4. Det betyr av vi nå har trukket fra 588. Det gjenstår 2.

E Til slutt deler vi 2 på 4, det betyr at vi får 0,5 – pass på å sette enerne under enerne osv. Deretter adderer du svaret i alle de små delestykkene og får 147,5. Svaret på 590 : 4 =147,5.

Alternativ 3 – Loddrett divisjon (dansk divisjon, ballongmetoden, slikkepinnemetoden…)

Du skal dele 590 på 4. Du starter med å skrive divisorDivisor I divisjonsstykket 12 : 4 er 4-tallet divisor. i en sirkel og trekke en loddrett strek ut fra denne.

Du skriver dividendenDividend I divisjonsstykket 12 : 4 er 12-tallet dividend loddrett, hundrere, tiere, enere hver for seg.

Istedenfor komma laget du en vannrett strek og skriver inn tallene bak komma her. Dersom du har et heltall, skriver du inn to-tre nuller – dette er viktig dersom divisjonen ikke går opp.

A Du starter med å spørre hvor mange ganger 4 går opp i 5. Det er 1 gang – skriv ett-tallet til høyre for streken. Eneren i rest skriver du på neste linje foran 9-tallet.

B Du fortsetter med å spørre hvor mange ganger 4 går opp i 19. Det er 4 ganger – skriv fire-tallet til høyre for streken. Du får 3 i rest, det skriver du på neste linje foran nullen.

C Du fortsetter med å spørre hvor mange ganger 4 går opp i 30. Det er 7 ganger – skriv sju-tallet til høyre for streken. Du får 2 i rest, det skriver du på neste linje foran nullen.

D Du fortsetter med å spørre hvor mange ganger 4 går opp i 20. Det er nøyaktig 5 ganger – skriv fem-tallet til høyre for streken. Du får ingenting i rest fordi divisjonen gikk opp. Svaret på divisjonsstykket 590:4 = 147,5.

EKSEMPEL 2 – LODDRETT DIVISJON

Du skal dele 408 på 12. Du starter med å skrive divisor i en sirkel og trekke en loddrett strek ut fra denne.

Du skriver dividenden loddrett, hundrere, tiere, enere hver for seg.

Istedenfor komma laget du en vannrett strek og skriver inn tallene bak komma her. Dersom du har et heltall, skriver du inn to-tre nuller – dette er viktig dersom divisjonen ikke går opp.

A Du starter med å spørre hvor mange ganger 12 går opp i 4. Det er 0 ganger – skriv nullen til høyre for streken. Du får 4 i rest som du skriver på neste linje foran 0-tallet.

B Du fortsetter med å spørre hvor mange ganger 12 går opp i 40. Det er 3 ganger – skriv tre-tallet til høyre for streken. Du får 4 i rest, det skriver du på neste linje foran 8-tallet.

C Du fortsetter med å spørre hvor mange ganger 12 går opp i 48.Det er nøyaktig 4 ganger – skriv fire-tallet til høyre for streken. Du får ingenting i rest fordi divisjonen gikk opp.  Svaret på divisjonsstykket 408:12 = 34.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *