Regnerekkefølge

Regnerekkefølge

I oppgaver der flere regnearter er i bruk, må vi være nøyaktig med rekkefølgen du regner ut tallene.

 

  1. Parenteser
  2. Potenser
  3. Multiplikasjon og divisjon
  4. Addisjon og subtraksjon

 

EKSEMPEL

I første linje starter du med å regne ut parentesen 5-2 som blir 3. Tallet utenfor parentesen skal alltid multipliseres med innholdet i parentesen.

I andre linje regner du ut potensene i oppgaven.

I tredje linje regner du ut svare på multiplikasjons- og divisjonsstykkene.

Til slutt legger du til og trekker fra tallene du fikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *