Eksponentialfunksjon 2: Spor IV

Eksponentialfunksjon 2: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

Den radioaktive isotopen C-14 har en halveringstid på 5730 år. Den brukes bl.a. innenfor arkeologi til datering av organisk materiale som for eksempel trebiter, kull, torv. Metoden gjør det mulig å beregne omtrent når en organisme levde på bakgrunn av mengden av den radioaktive isotopen C-14. Metoden har en begrensning bakover i tid på ca. 30 000 år.

a) Lag en funksjon A(x) som angir mengden C-14 i prosent der x angir antall år. La x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   gå fra 0–30 000 år.  La y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   angi prosentandel fra 0–100. Du kan også bruke regresjon for å finne fram til funksjonsuttrykket. 
b) Omtrent hvor gammel er en trebit som inneholder 30 % av sin opprinnelige C-14-mengde?

 

Se fasit

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *