Koordinatsystemet 2: Spor IV

Koordinatsystemet 2: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

I koordinatsystemet til denne oppgaven har x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   verdier fra -10 til 15, mens y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   har verdier fra -10 til 10. 

  1. Merk av rektangelet avgrenset av punktene (2, 2), (14, 2), (14, 8) og (2, 8). Fargelegg området rødt.
  2. Merk av rektangelet avgrenset av punktene (-2, 2), (-8, 2), (-8, 8) og (-2, 8). Fargelegg området rødt.
  3. Merk av rektangelet avgrenset av punktene (-2, -2), (-8, -2), (-8, -8) og (-2, -8). Fargelegg området rødt.
  4. Merk av rektangelet avgrenset av punktene (2, -2), (14, -2), (14, -8) og (2, -8). Fargelegg området rødt.
  5. Merk av rektangelet avgrenset av punktene (-8, 1), (14, 1), (14, -1) og (-8, -1). Fargelegg området blått.
  6. Merk av rektangelet avgrenset av punktene (1, 8), (-1, 8), (-1, -8) og (1, -8). Fargelegg området blått.

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *