Multiplikasjon med flere siffer

Multiplikasjon med flere siffer

Multiplikasjon er gjentatt addisjon. Når du skal multiplisere flersifrede tall, kan du velge blant flere metoder. Finn en metode som fungerer for deg.

Alternativ 1 – Klassisk multiplikasjon

A Du starter med å multiplisere enerne, altså 2\cdot3=6

B Du skriver tallet 6 på enerplassen.

C Du multipliserer deretter 3-tallet med de 7 tierne og får 21. Siden det ikke er flere siffer i tallet 72 som skal multipliseres, kan du skrive hele tallet på tier og hundrerplassen. Vi får 21-tiere eller tallet 210 i tillegg til de 6 enerne.

D Før du multipliserer 6-tallet med 72, må du huske at sifferet 6 står på tierplass og representerer 60. For å slippe å multiplisere 60 med 72 skriver vi derfor en null helt bakerst på enerplassen.

E Du multipliserer 6-tallet med 2 enere og får 12. Fordi vi skal fortsette å multiplisere skriver du 1-tallet over det neste tallet som skal multipliseres, mens 2-tallet skrives på tierplassen.

F Du multipliserer 6 med 7 og får 42 og legger til eneren du fikk i forrige multiplikasjon.

Du summerer tallene du har regnet ut.

Alternativ 2 – Delsummer

Del opp tallet du skal multiplisere i enere, tiere og hundrere: 63=60+3 og 72=70+2. Deretter multipliserer du hver av disse med hverandre. Det betyr at du multipliserer 60\cdot70, 2\cdot60, 70\cdot3 og 2\cdot3. Husk at 70\cdot3 er det samme som 7\cdot3, bruk hoderegning og legg på nullen til slutt. Legg sammen alle delsummene og du er i mål.

Alternativ 3 – Boksmetoden

Du lager en boks per siffer og deler opp tallene 63 og 72 i tiere og enere: 63=60+3 og 72=70+2 . Deretter skriver du opp enerne og tierne. I hver boks skrives du et regnestykke basert på tallene utenfor boksen. Det blir  60\cdot70 2\cdot60 70\cdot3 og  2\cdot3 . Husk at 70\cdot60 er det samme som 7\cdot6 , bruk hoderegning og legg på nullene til slutt. Deretter summerer du alle boksene og får resultatet av multiplikasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *