Multiplikasjon

Multiplikasjon

Multiplikasjon er den raskeste måten å regne på når du skal legge sammen like tall.

♥♥♥♥♥ 
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

Istedenfor å skrive 5+5+5+5, skriver vi 4\cdot5 eller 5\cdot4. Multiplikasjon er lynrask addisjon. Det er en stor fordel å kunne gangetabellen utenat, slik at du ikke bruker så mye tid på å multiplisere. Lær den lille multiplikasjonstabellen!

Når du skal multiplisere et ensifret tall med et flersifret tall, kan du bruke en av disse framgangsmåtene. Finn en metode som fungerer for deg.

Alternativ 1 – Klassisk multiplikasjon

A Du multipliserer tre-tallet med enerne og får 27.

B Du skriver de 7 enerne på enerplassen og setter de 2 tierne over tierplassen.

C Du multipliserer tre-tallet med tierne og får 9. Deretter legger vi til de 2 tierne slik at summen blir 11.

D Du skriver den ene tier på tiererplassen og setter den ene hundreren over hundrerplassen.

E Du multipliserer tre-tallet med hundrerne og får 6. Deretter legger vi til den ene hundreren slik at summen blir 7.

F Du skriver 7-tallet på hundrerplassen.

Alternativ 2 – Delsummer

Del opp tallet du skal multiplisere i enere, tiere og hundrere: 239=200+30+9. Deretter multipliserer du hver av disse med tallet 3.Multipliser deretter tallene med tallet 3 og adder delsummene til slutt som vist på eksempelet.

Alternativ 3 – Boksmetoden

Du deler opp tallet 239 i hundrere, tiere og enere: 239=200+30+9. Deretter multipliserer du hver av disse med tallet 3. I første boks blir det 3\cdot200=600, i andre boks: 3\cdot30=90 og i siste boks: 3\cdot9=27. Deretter summerer du alle boksene og får resultatet av multiplikasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *