Multiplikasjon

Multiplikasjon er den raskeste måten å regne på når du skal legge sammen like tall.

♥♥♥♥♥ 
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

Istedenfor å skrive 5+5+5+5, skriver vi 4\cdot5 eller 5\cdot4. Multiplikasjon er lynrask addisjon.

Når du skal multiplisere et ensifret tall med et flersifret tall, kan du bruke en av disse framgangsmåtene. Finn en metode som fungerer for deg.

Alternativ 1 – Klassisk multiplikasjon

A Du multipliserer tre-tallet med enerne og får 27.

B Du skriver de 7 enerne på enerplassen og setter de 2 tierne over tierplassen.

C Du multipliserer tre-tallet med tierne og får 9. Deretter legger vi til de 2 tierne slik at summen blir 11.

D Du skriver den ene tier på tiererplassen og setter den ene hundreren over hundrerplassen.

E Du multipliserer tre-tallet med hundrerne og får 6. Deretter legger vi til den ene hundreren slik at summen blir 7.

F Du skriver 7-tallet på hundrerplassen.

Alternativ 2 – Delsummer

Del opp tallet du skal multiplisere i enere, tiere og hundrere: 239=200+30+9. Deretter multipliserer du hver av disse med tallet 3.Multipliser deretter tallene med tallet 3 og adder delsummene til slutt som vist på eksempelet.

Alternativ 3 – Boksmetoden

Du deler opp tallet 239 i hundrere, tiere og enere: 239=200+30+9. Deretter multipliserer du hver av disse med tallet 3. I første boks blir det 3\cdot200=600, i andre boks: 3\cdot30=90 og i siste boks: 3\cdot9=27. Deretter summerer du alle boksene og får resultatet av multiplikasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.