Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor I – fasit

Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor I – fasit

SPOR I

Oppgave 1

a) Funksjonsuttrykket til alle grafene:

Rød: y=-\frac{1}{2}x+2 eller f(x)=-\frac{1}{2}x+2 

Blå: y=2x+2 eller f(x)=2x+2

Grønn: y=2x eller f(x)=2x

Svart: y=\frac{1}{2}x-2 eller f(x)=\frac{1}{2}x-2

b) Den grønne og blå grafen er parallelle linjer, de har begge tallet 2 som stigningstall.

c) Den røde og blå grafen skjærer y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   i samme punkt (0, 2), de har begge tallet 2 som konstantledd. 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *