Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor III – fasit

Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor III – fasit

SPOR III

Oppgave 1

a) y=2x+5 og y=2x-3 er parallelle. De har begge tallet 2 som stigningstall.
b) y=-5x+5, y=2x+5 og y=-\frac{1}{2}x+5 skjærer alle y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   i (0,5). De har alle tallet 5 som konstantledd. 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *