Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor II – fasit

Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor II – fasit

SPOR II

Oppgave 1

a) Funksjonsuttrykket til alle grafene:

Rød: y=-\frac{1}{2}x+2 eller f(x)=-\frac{1}{2}x+2 

Blå: y=2x+2 eller f(x)=2x+2

Grønn: y=2x-2 eller f(x)=2x-2

Svart: y=-\frac{1}{2}x-2 eller f(x)=-\frac{1}{2}x-2

b) Den grønne og blå grafen er parallelle linjer, de har begge tallet 2 som stigningstall,
Den røde og svarte grafen er også parallelle linjer, de har begge tallet -\frac{1}{2} som stigningstall.

c) Den grønne og svarte grafen skjærer y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   i samme punkt (0, -2), de har begge tallet -2 som konstantledd. 
Den røde og blåe grafen skjærer y-aksen i samme punkt (0, 2), de har begge tallet 2 som konstantledd. 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *