Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor III

Egenskaper til lineære funksjoner 2: Spor III

SPOR III

Oppgave 1

Nedenfor står fire lineære funksjoner. 

  y=-5x+5 y=2x-3
  y=2x+5 y=-\frac{1}{2}x+5

a) Hvilke lineære funksjoner er parallelle? Hvordan kommer dette fram i funksjonsuttrykket? 
b) Hvilke lineære funksjoner skjærer y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   i samme punkt. Hvordan kommer dette fram i funksjonsuttrykket? 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *