Flukten fra fangehullet – matematisk escape room

Et matematisk escape room er en samarbeidsoppgave for 3-5 elever. De skal løse ulike oppgaver for å finne ulike koder og dermed komme seg videre til neste rom og til slutt ut. De trenger papir, skrivesaker og kalkulator for å løse oppgavene. Flukten fra fangehullet passer best for elever på slutten av 8. eller på 9. trinn og er mer utforskende enn escaperommet Kheopspyramidens kryptiske koder.

Du kan tilby ulike hjelpemidler underveis dersom du merker at elevene står fast, f.eks.

  • Spør en annen gruppe
  • Ring en lærer (30 sekunders samtale?)
  • Faglig hjelp (5 minutter med bok eller internett?)

Du kan tildele roller til elevene dersom dere driver med samarbeidslæring.

  • Historieforteller – leser teksten som tar historien videre
  • Oppmuntrer/støttespiller – sørger for å holde motet og humøret oppe
  • Volumkontrollør – passer på at gruppa ikke snakker for høyt og dermed røper svar eller løsningsord
  • Talsperson – holder kontakten med lærer, snakker på vegne av gruppa.
  • Observatør – noterer seg hvordan samarbeidet i gruppa er
Faglige krav

Det kreves følgende matematiske kompetanse:

1.     De fire regneartene med heltall og desimaltall

2.     Likninger (Likninger med flere ukjente)

3.     Lineære funksjoner

4.     Algebra

5.     Potenser.

Lenke for elevene: Flukten fra fangehullet

Dersom du kommenterer nedenfor at du ønsker en fasit, blir ikke meldingen publisert, men du får en fasit på e-post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *