Kheopspyramidens kryptiske koder – matematisk escape room

Et matematisk escape room er en samarbeidsoppgave for 3-5 elever. De skal løse ulike oppgaver for å finne ulike koder og dermed komme seg videre til neste rom og til slutt ut i frihet. De trenger papir, skrivesaker og kalkulator til å løse oppgavene. Kheopspyramidens kryptiske koder passer best for elever på slutten av 9. trinn og for 10. trinn.

Du kan tilby ulike hjelpemidler underveis dersom du merker at elevene står fast, f.eks.

  • Spør en annen gruppe
  • Ring en lærer (30 sekunders samtale)
  • Faglig hjelp (5 minutter med bok eller internett)

Du kan tildele roller til elevene dersom dere driver med samarbeidslæring.

  • Historieforteller – leser teksten som tar historien videre
  • Oppmuntrer/støttespiller – sørger for å holde motet og humøret oppe
  • Volumkontrollør – passer på at gruppa ikke snakker for høyt og dermed røper svar eller løsningsord
  • Talsperson – holder kontakten med lærer, snakker på vegne av gruppa.
  • Observatør – noterer seg hvordan samarbeidet i gruppa er
Faglige krav

De ulike rommene krever følgende matematiske kompetanse:

1.     De fire regneartene med heltall og desimaltall

2.     Likninger med én ukjent

3.     Brøkregning med de fire regneartene

4.     Matematiske begreper (interaktiv oppgave)

5.     Likninger med to ukjente, koordinatsystemet, speiling om punkt og linje.

6.     Målestokk, volum, omgjøring av måleenheter, Pytagoras

7.     Matematiske begreper (interaktiv oppgave)

8.     Primtallsfaktorisering

Lenke for elevene: Kheopspyramidens kryptiske koder

Dersom du kommenterer nedenfor at du ønsker en fasit, blir ikke meldingen publisert, men du får en fasit på e-post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *