Proporsjonalitet 2: Spor I

Proporsjonalitet 2: Spor I

SPOR I

Oppgave 1

Charlotte har fått deltidsjobb i en matvarebutikk og lønna i kroner er gitt ved funksjonsuttrykket y=190x der x er antall timer hun arbeider.
a) Lag en verditabell og tegn grafen i et koordinatsystem. La førsteaksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   gå fra 0-50. La 1 cm på andreaksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   tilsvare 200 kr.
b) Hvordan kan du se at dette er en proporsjonalitet?
c) I vinterferien arbeidet Charlotte 25 timer. Hvor mye tjente hun den uka?
d) Charlotte ønsker å spare minst 10 000 kroner til sommerferien. Hvor mange timer må hun arbeide for å tjene dette beløpet? 

 

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *