Proporsjonalitet 2: Spor II

Proporsjonalitet 2: Spor II

SPOR II

Oppgave 1

Innbyggerne i en liten kommune i Norge betaler en årlig vannavgift på y kr basert på funksjonsuttrykket y=32x der x er antall kubikkmeter med vann. En kubikkmeter med vann er det samme som 1000 liter.

a) Lag en verditabell og tegn grafen. La førsteaksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   gå fra 0-25. La 1 cm på andreaksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   tilsvare 50 kr.
b) Hvordan kan du se at dette er en proporsjonalitet?
c) Hvor mye må du ut med dersom du bruker 15 000 liter i året?
d) Hvor mye vann har du brukt dersom du har betalt 800 kroner for vannforbruket?

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *