Proporsjonalitet 2: Spor IV

Proporsjonalitet 2: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

Vindstyrke måles ofte i m/s. En orkan har en vindstyrke på rundt 34 m/s.
a) Lag et funksjonsuttrykk for hvor langt vinden beveger seg per time. Bruk x for antall timer og y for antall kilometer.
b) Lag en verditabell og tegn grafen. Førsteaksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   er antall timer og andreaksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   er antall kilometer.
c) Hvordan kan du se at dette er en proporsjonalitet?
d) Hvor langt beveger vinden seg på 24 timer?

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *