Tegn grafen til funksjonsuttrykket 2: Spor I

Tegn grafen til funksjonsuttrykket 2: Spor I

SPOR I

Oppgave 1

Charlie sparer til en bærbar pc. Han fikk 2000 kroner i bursdagen sin og sparer deretter 400 kr per måned. Funksjonsuttrykket y=400x+2000 viser hvor mye penger han har spart etter x måneder.
a) Lag en verditabell og tegn grafen inn i et koordinatsystem. La 1 cm på x-aksenførsteaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   tilsvare 2 måneder. La 1 cm på y-aksenandreaksen Den vannrette tallinjen i et koordinatsystem kalles x-aksen eller førsteaksen. Den loddrette tallinjen kalles y-aksen eller andreaksen.   tilsvare 500 kroner. 
b) Hvor mye har Charlie spart etter 10 måneder?
c) Hvor mye har han spart etter 2 år?

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *