Bursdagsgeometri 2: Spor IV

Bursdagsgeometri 2: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

I et lite bursdagsselskap serveres en liten rund pizza med radiusRadius Radius er avstanden til den rette linjen fra sentrum av sirkelen og ut til sirkellinjen. 10 cm, inndelt i stykker med en sentralvinkelSentralvinkel En sentralvinkel er vinkelen i en sirkelsektor,  og den kalles sentralvinkel fordi toppunktet er i sentrum av sirkelen. Sentralvinkelen forteller oss hvor stor del sirkelsektoren utgjør av hele sirkelen. på n grader.
a) Lag en formel for hvor mange stykker pizzaen er delt opp i.
b) Lag en formel for hvor lang sirkelbuenSirkelbuen En sirkelbue avstanden mellom to punkter på sirkellinjen. Lengden på sirkelbuen i en sirkelsektor bestemmes av sentralvinkelen til sirkelsektoren. til pizzastykket er.
c) Lag en formel for hvor stort arealet til pizzastykket er.
d) Lag en formel for volumet til hele pizzaen. Høyden er 1 cm.

Oppgave 2

En brusflaske har en indre diameterDiameter Diameteren til en sirkel er det rette linjestykket fra sirkellinje til sirkellinje gjennom sentrum av sirkelen.   på 4a i bunnen.  Flaskehalsen har halvparten så stor diameter. Hele flasken er 5h høy, flaskehalsen har høyden h. (Du kan regne som om flaska består av to sylindre). Lag en formel for volumet til flaska

Oppgave 3

En sukkerbrødbunn har sunket sammen på midten slik at volumet av den sylinderformede kaka har blitt mindre. Midten av kaken er 2,5 cm lavere enn kanten som er 8 cm høy. DiameterenDiameter Diameteren til en sirkel er det rette linjestykket fra sirkellinje til sirkellinje gjennom sentrum av sirkelen.   av kaka er 26 cm. Hvor stort er volumet?

Se fasit

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *