Begreper å regne med

Begreper å regne med

De fire regneartene

De fire regneartene kalles addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Dersom du adderer 2 og 5 kaller vi tallene for ledd, men dersom du multipliserer 2 og 5 kalles de for faktorer. Alle de fire regneartene har egne matematiske begreper knyttet til seg.

ADDISJON

Tallene vi adderer kalles ledd og svaret er en sum:

ledd + ledd = sum
SUBTRAKSJON

Tallene vi subtraherer kalles ledd og svaret er en differanse:

ledd − ledd = differanse
MULTIPLIKASJON

Tallene vi multipliserer kalles faktorer og svaret er et produkt:

faktor ⋅ faktor = produkt
DIVISJON

Tallet vi skal dividere kalles dividendDividend I divisjonsstykket 12 : 4 er 12-tallet dividend, tallet vi dividerer med kalles divisorDivisor I divisjonsstykket 12 : 4 er 4-tallet divisor. og svaret er en kvotient:

dividend : divisor = kvotient
Eksempel

Differansen mellom to tall er 8, produktet av tallene er 48. Hvilke tall er det?

Løsning: I vanlig dagligtale ville vi sagt at det ene tallet minus det andre blir 8, og når vi ganger tallene sammen får vi 48. Det er flere løsninger som gir 48, for eksempel 1\cdot48, 2\cdot24, 4\cdot12, 6\cdot8 og 3\cdot16. Det er bare tallene 12 og 4 som gir 8 i differanse når vi trekker fra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *