Matematika.no

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit – oppgavetype 1

Oversikt over nivådelte matematikkoppgaver med fasit for oppgavetype 1 – oppstilte oppgaver. Sporene angir vanskegrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV.

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit for oppgavetype 1 – oppstilte oppgaver.

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit for oppgavetype 2 – visuelle og/eller tekstoppgaver.

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit for oppgavetype 3 – rike oppgaver og problemløsning.

Nivådelte matematikkoppgaver med fasit for oppgavetype 4 – programmering og koding.

OPPGAVETYPE 1

OPPSTILTE OPPGAVER